คณะทำงาน

    

ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ. นพ. สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teerapol

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร. โทร. 0-7428-6948
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sunchai 1

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการฯ
โทร. 0-7428-6955
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suporn 1

นายสุพร เกื้อพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 0-7428-6955
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961