สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7428-6955
โทรสาร 0-7428-6961
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
  สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6955 โทรสาร 0-7428-6961