ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรือนจัดแสดงพืชพรรณ และทำเครื่องบำบัดน้ำโดยระบบโซล่าเซล บนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เอ็มอีเอ คลาสสิค 2013" (MEA Classic 2013) เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

ทีเอ็นเอ็น ร่วมกับ อพ.สธ.และองค์กรชั้นนำ จัดทำสารคดี "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพะชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เผยแพร่งานพระราชดำริ ให้ประชานชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรไทย เริ่มออกอากาศ 
31 สิงหาคม 2558ทางช่อง TNN24 และยังสามารถติดตามได้อีกหลายช่องรายการ 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่
ที่ดำเนินงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งเรือนเพาะชำกล้าไม้ ที่ได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
มาจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศ จัดทำแปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย
พืชสมุนไพรพันธุ์ผักพื้นเมือง และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้าง
ความมั่นใจให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ให้มีความพอเพียง
แต่มั่งคั่งและมั่นคง  คลิปข่าว

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นนางสลีพรรณ ธรรมสโรช และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

Sunday the 24th - โครงการกิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C – อพ.สธ.)